Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller vid köp via webbbutiken switchbox.se.

Alla beställningar som görs på Switchbox.se är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och villkor utan varsel. Det viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning då det är villkoren och priserna vid beställningstillfället som gäller. 

Priser
Samtliga priser på switchbox.se anges inklusive moms. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.

Ångerrätt
Enligt svensk lag gäller 14 dagars öppet köp vid distans- och hemförsäljning. Ångrar du ditt köp inom 14 dagar ber vi dig att först kontakta kundservice via e-post på adressen info@switchbox.se och sedan returnera varorna i oförändrat skick. Observera att vi inte löser ut mot postförskott. 

Reklamation & Garanti
Om en vara är felaktig eller defekt, kontakta kundtjänst via e-post på adressen info@switchbox.se så hjälper vi dig. switchbox.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Eventuella tillkommande fraktkostnader i samband med detta bekostas av oss. Vill du häva ditt köp återbetalar vi eventuell förskottsbetalning inom 30 dagar. 

Företagets ansvar begränsas till återbetalning av den sålda produktens värde. Vi ansvarar inte för övriga omkostnader som har uppstått pga. produktskadan.

Åldersgräns
För att få handla på switchbox.se skall man ha fyllt 18 år. 

Betalsätt
Vi levererar mot förskottsbetalning. Du kan betala både med ditt Paypalkonto eller med ditt konto-/kreditkort.

Personuppgifter
Vi lagrar dina uppgifter i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och för marknadsföringsändamål av switchbox och dess ägare Definit AB. Du kan när som helst begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter ska användas för direktmarknadsföring. 

Cookies
switchbox.se använder sig av cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på webbplatsen.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi använder cockies för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.

Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att beställa varor från Switchbox.se.

Frakt
Varorna skickas med post eller bud och levereras antingen hem till dig eller till av posten anvisat serviceställe. Vid beställningar över 1400kr skickar vi fraktfritt inom Sverige.  

Leveranstid
För lagerförda varor är leveranstiden normalt 3-10 dagar efter att vi konfirmerat beställningen via e-post. I det fall varorna inte finns på lager meddelas preliminär leveranstid via e-post. Du har rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening.

Reservationer
Vi reserverar oss mot felaktigheter i innehållet på switchbox.se, slutförsäljning av produkter samt förseningar hos Posten eller budföretaget. 

Kundservice
switchbox.se tillhandahåller kundservice via e-post på adressen info@switchbox.se Vi försöker att svara på e-post inom 24 timmar.

Elsäkerhet
Som kund ansvarar du själv för att ta reda på om det krävs en behörig elektriker för att installera en produkt. Utbyte av befintlig strömbrytare får utföras av person med nödig kännedom. Felaktig montering medför livsfara och ev. brand. Felaktig montering av gul/grön skyddsledare kan medföra att produkten blir strömförande. All nyinstallation/utökning får endast utföras av behörig elinstallatör. Ta alltid hjälp av en behörig elektriker om du är osäker på vad som gäller för din installation. I de fall säkerhets- och installationsanvisningar inte medföljer produkten hänvisas till tillverkarens hemsida. 

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kontaktuppgifter
switchbox.se
info@switchbox.se

switchbox.se ägs och drivs av Definit AB, orgnr. 556967-3642